Velkommen!

Det finnes mange måter å ta et bærekraftig initiativ på. Her kan du velge hvor aktiv du ønsker å være. Du kan bli medlem, du kan starte et initiativ 
i ditt nabolag eller "rekke opp en hånd" og vise at du ønsker å bidra med noe til miljøet og ditt nabolag.

Bli med Bærekraftige Liv Norge

Takk for at du ønsker å støtte nettverket Bærekraftige liv. Mulighetene er mange, men det aller første du får ved å bli medlem i Bærekraftige liv er den gode følelsen. Du bidrar med verdifull støtte og et solid klapp på skulderen, som sier at du tror på det nettverket holder på med. Og at du støtter den nære kampen for en smartere, mer anstendig og bedre verden. 

Grønne nabonettverk skal spire og få økt vekstkraft i lokalsamfunn over hele landet. Bærekraftige liv består i dag av rundt 30 ulike nabolag - og vi har nå laget et nasjonalt nivå for nettverket som heter; NABO

NABO skal: • Bidra til at det etableres flere grønne nabolagsnettverk. • Inspirere til arbeidet i etablerte nettverk. • Bidra til erfaringsdeling på tvers av lokalsamfunn. • Styrke kunnskap om lokalsamfunnets rolle i grønn omstilling. • Knytte bånd mot internasjonale aktører.• Styrke dialogen mot myndigheter og næringsliv. 

Det koster 300 kr å bli støttemedlem.

Starte BL der du bor?Hvor finnes BL nabolag?

Bli støttemedlem

Medlemsavgiften er 300,- per år