Velkommen!

Ditt nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene. Vi har bare ikke funnet alle enda...

Bærekraftige liv bygger på nabolagskraft. Vi tror at nabolaget er en verdensdel. Her kan vi sammen finne svar og løsninger. En retning å begynne å gå i retning av gjøre verden til et bedre, grønnere og gøyere sted å bo.
Se filmen som innehold en "klassisk" Bærekraftige liv presentasjon for å forstå mer av nettverket er.

Klimakonferansen 2014 - Agnes Tvinnerheim, Anne Mette Johansen, Bente Åsjord og Ståle Johansen m.fl. from Medieseksjonen on Vimeo.

Oppskrift på oppstart

  1. Finn minst 3 gode naboer som drømmer om det samme som deg. Dere må være innstilt på å være de som drar i gang og er kjernegruppen i begynnelsen. Skap det som dere selv har lyst til å bli invitert til. Undervurder aldri gøyfaktoren!
  2. Finn ut hva som er den geografiske enheten dere skal jobbe innenfor. Tenk lite nok! Det må være det som oppleves for "flokken", de man identifiserer seg med. Kanskje er det sammenfallende med skolekretsen (ofte også de man feirer 17. mai med, ungene spiller fotball med osv...). Hvis det blir for stort, når man bare de som allerede er aktive innenfor miljøbevegelsen. Vi vil nå de som egentlig ikke er så gira på miljø, men gjerne vil bli mer kjent med naboen. Fellesskapsbygging og felles handlinger blir da et utgangspunkt for holdningsendringer. Vi tror at handlinger endringer holdninger. Motsatt har vist seg være vanskelig.
  3. Bli inspirert av bildene fra Landås, filmen over - men ikke la deg overvelde : ) Vi har alle ulike utgangspunkt.  Du kan starte ut fra identiteten til ditt nabolag og hva som inspirerer dere som starter opp. Som et bærekraftige liv initiativ må man invitere andre lag og foreninger til samarbeid. Det skal ikke være en konkurrent, men en medspiller.  Hva vil være riktig å starte opp med hos dere? Starte med et tilbud (Eks i Heggedal hvor de først og fremst markedsfører seg med Eplepress) eller å invitere åpent ut - i alle mulige kanaler, til et oppstartsmøte. For så sammen finne ut hva man vil satse på?
  4. Sett deg inn i tankegangen.  Vi er ikke så opptatt av regler, men det vi gjør i Bærekraftige liv skal ha to ingredienser
    1. Senke det økologiske fotavtrykket
    2. Øke livskvaliteten ( = gøyfaktoren) 

Dessuten har vi noen kjennetegn som skal prege arbeidet:

Bærekraftige liv nabolag inviterer til aktiviteter som gjør livet bedre, gøyere og grønnere. Bildet er fra parteringskurs av villsau på Landås. Bærekraftige liv nabolag inviterer til aktiviteter som gjør livet bedre, gøyere og grønnere. Bildet er fra parteringskurs av villsau på Landås.

Kjennetegn ved Bærekraftige liv initiativ

Klar for å ta kontakt? Vi snakker gjerne med deg om veien videre og hvordan dere vil være en del av det store nettverket.

Send oss en epost