Bærekraftige liv på Nordnes

Bærekraftige Liv på Nordnes er et nettverk av naboer som jobber sammen for å redusere klimafotavtrykk og styrke livskvaliteten på denne lille halvøyen.

Bærekraftige liv-bevegelsen startet ved et kjøkkenbord på Landås i 2008. Tre naboer snakket om de store, globale utfordringene, og holdt enda en gang på å konkludere med at "noen må gjøre noe", da de brått forstod at de var "noen". Uten å vite hva de skulle gjøre eller hvor de skulle begynne, startet de på jakten etter "noe"... 

I dag har Bærekraftige liv på Landås ca 100 frivillige, som trekker i trådene i ett eller flere arrangement årlig. Totalt er mellom tusen og to tusen mennesker innom de lokale eventene i løpet av året, med det absolutte høydepunktet på gatefesten LandåsFest, siste søndag i august hvert år. 

Bærekraftige liv tar klimakampen fra protest til fest

På Nordnes ble Bærekraftige liv Nordnes først startet i 2014, men det er først nå i 2019 at vi er etablert som frivillig organisasjon med eget organisasjonsnummer

I nabolaget vårt finnes det folk som leter etter smarte, lokale løsninger knyttet til mat, transport, forbruk og energi. Har du idéer til arrangement, noe du skulle ønske du selv ble invitert til, eller ser du kimen til større løsninger hvis mange nok tar et skritt i samme retning? Send en melding til nordnes@barekraftigeliv.no eller meld oss via facebook. Geriljainitiativet Bærekraftige liv er like mye ditt som naboens. De eneste reglene som gjelder for å bruke BL-navnet er at alt skal sikte mot å "senke det økologiske fotavtrykket, samtidig som vi øker livskvaliteten". Scenen er din! 

Man skal aldri tvile på at en gruppe engasjerte og omtenksomme mennesker kan endre verden. Faktisk er dét det eneste som kan endre den. Margaret Mead

Grunntanken

I Bærekraftige liv ser vi på lokalsamfunnet og nabolaget som en liten verdensdel. I den nære, geografiske enheten finner vi alle de store samfunnsutfordringene avtegnet, men også kimen til alle løsningene og svarene. I nabolagets fellesskap har vi en bredde formell og uformell kompetanse, all nødvendig erfaring, all energi og begeistret drivkraft, og muligheten til å se effekter av tiltak i løpet av kort tid. Dette nivået for målrettet samfunnsendring ved mobilisering av grasrota, er lite utprøvd i Norge. Faktisk er Bærekraftige liv nettverket, som startet på Landås i 2008, det miljøet som har kommet lengst i jakten på lokale, hverdagsnære fellesskapsløsninger, som får folk til å engasjere seg. 

Kraften som går fra handling til holdning er mye sterkere enn den som går fra holdning til handling.