Et mangfoldig liv på Nordnes

Bærekraftige Liv på Nordnes er et nettverk av naboer som jobber sammen for å redusere klimafotavtrykk og styrke livskvaliteten på denne lille halvøyen.

Arrangementer

Bilde uten tekstbeskrivelse

Velkommen til idèdugnad

Velkommen til det første idemyldringsmøtet i Bærekraftige liv Nordnes. Vi håper så mange som mulig av beboere på Nordnes og andre interesserte har anledning til å komme denne kvelden på Krutthuset.

Publisert 26. September, 2019