Bærekraftige liv Løvstakken

Velkommen inn i vårt hyggelige hovedkvarter Lokalt, et gammelt butikklokale i Rogagaten 26.

På Løvstakksiden er hele verden samlet i en bydel.

Gjennom åpne lavterskel arrangement og opparbeiding av en bytte-, dele- og fellesskapskultur i nabolaget, inspirerer vi hverandre til lavere forbruk, naturvennlige handlinger og kreative løsninger.

Vil du engasjere deg i nabolaget ditt? Ta kontakt på epost: lovstakken@barekraftigeliv.no eller facebook.