Mening, handling og håp

For Bærekraftige liv kommer handling først. Positive handlinger utløser mot, håp, mening, glede og nye relasjoner. Vi tror gode, konkrete handlinger gir holdningsendringer.
Vi tror at kraften i fellesskapsprosjekter gir inspirasjon, livsglede og genererer innovative bærekraftige løsninger.

Med nærsamfunnet som målgruppe vil vi utforske potensialet som ligger i handlingsrommet mellom kjøkkenbenken og Løvebakken. Alene føles våre handlinger fort små og ubetydelige. Sammen ser vi tydeligere at vi kan utgjøre en forskjell. Alle mennesker lever i ulike former for nettverk. Nabolaget er en etablert struktur og interessefellesskap der man lett kan skape motivasjon til samhandling. Det føles meningsfylt å investere tid i et fellesskap som er forankret i stedet der du lever og bor.

Skape verdier

Nabolaget som enhet har en potensiell kraft i seg, som kan spre seg som positive sirkler, større enn handlingen selv.
Den tradisjonelle måten å tenke på når det gjelder livsstilsendringer har vært at vi først må få ny kunnskap slik at vi forstår. Så endrer holdningene seg, før vi til slutt endrer handlingsmønstrene våre. I Bærekraftige liv inviterer vi folk til å gjøre noe sammen, og tror at handlinger skaper holdninger.

Positive hendelser i nabolaget virker sterkere enn løpesedler som prøver å overbevise oss om noe. Derfor inviterer vi til felles vedhugst i nabolaget, reparasjonskveld for klær og duppeditter, felles vårpuss på sykkelen, parteringskurs, kompostkurs, dyrking av egen mat i parseller osv. 

All aktivitet har som hovedmål å bidra til ”redusert økologisk fotavtrykk og økt livskvalitet”. Men det som også blir resultatet av alt dette handler om - folkehelse. Vi trives når vi blir kjent og gjør meningsfylte ting sammen. Når vi har felles livshendelser som betyr noe i det litte og det store bildet. Derfor har metoden Bærekratige liv jobber på en høy MERverdi for samfunnet.

Foto: Eline Skirnisdottir Vik

Hvordan bli med