Kunsten å sette pris på noe…

Der brutto nasjonalprodukt teller økonomien i det du gjorde i fjor, gir brutto lokalprodukt deg en idé om hvordan du omsetter gode verdier til handling for framtida!

For de aller fleste av oss, er brutto nasjonalprodukt en svært abstrakt størrelse. Livet vi lever, der vi lever det, er mye mer konkret: Betydningen av den lokale grønnsakshandleren, muligheten til å gå eller sykle mellom skole, hjem og jobb, tilgangen til naboens motorsag (og naboens tilgang til din vinkelsliper), kunnskapen om hva som skjer og hva man kan være med på i de nære omgivelsene telles ikke med i denne typen mål på verdiskaping. Det å få en kopp nytraktet kaffe gjennom hekken fra naboen, å lære ungene å sykle i sin egen gate og kanskje å kunne handle kortreiste matvarer i gangavstand fra der du bor, har en tilleggsverdi som Statistisk Sentralbyrå ikke fanger i sin statistikk. Denne tilleggsverdien er kanskje vanskelig å tallfeste, men den er like viktig: Den handler om å ha nærhet til sine egne omgivelser – både sosialt, fysisk og økonomisk – på en måte som er nyttig for deg selv, for naboen, for nabolaget, og for storsamfunnet.


Simon Neby skriver om BLP og er er nabo på Landås. I tillegg er han og seniorforsker på Uni Research Rokkansenteret, der han jobber med forvaltningspolitiske  problemstillingerSimon Neby skriver om BLP og er er nabo på Landås. I tillegg er han og seniorforsker på Uni Research Rokkansenteret, der han jobber med forvaltningspolitiske problemstillinger


Dagens viktigste målestokk for verdiskaping er brutto nasjonalprodukt. BNP brukes som indikator på den økonomiske tilstanden i et land, og måler man veksten i brutto nasjonalprodukt per innbygger fungerer det som et mål på suksess – altså at en økning i verdiskaping per innbygger er en god ting. Historien om det fantastiske annerledeslandet Norge er ikke komplett uten å påpeke hvor mye BNP per innbygger har økt siden vi fant olje. Noen ganger er det likevel lurt å stille noen gode spørsmål: Hva er egentlig verdiskaping? Hvor bor innbyggerne? Og hva er gode verdier, for innbyggerne, der de faktisk bor?

Der BNP er et statistisk måleverktøy, er brutto lokalprodukt, eller BLP, en målsetting for en ganske annerledes form for verdiskaping. Bærekraftige liv har siden oppstarten jobbet etter filosofien om at det å utvikle nabolaget er det beste fundamentet for en bærekraftig samfunnsutvikling: Gjennom å bygge lokale fellesskap bygges også forståelse for vår egen rolle i den kollektive samfunnsutviklingen vi alle tar del i. Når byggingen av et bærekraftig samfunn er noe vi selv bidrar til, blir eierskapet vårt eget, og verdiene vi skaper trenger ikke å tallfestes i kroner og øre for å ha konkret nytte.

Nytten av lokal bærekraft måles ikke, den merkes på kroppen. Du føler en stedlig og sosial tilknytning til nabolaget, og du vet at nabolaget bidrar til å bygge bærekraft i større skala. Ved å bidra til å skape gode verdier i nabolaget, kan du å dra nytte av dem. Ved å gjøre klimasmarte valg der du bor, sammen med naboen, bidrar du på en tydeligere måte til å gi ideen om bærekraft verdi og innhold.
Brutto lokalprodukt kan ikke måles fra år til år. Snarere er BLP en dynamisk størrelse: Verdien av det lokale er dynamisk, utvikles konstant og gis retning av fellesskapet i nabolaget. Ved å dele og delta økes nabolagets verdi. Når nabolagets verdi øker, øker også den samlede effekten og bevisstheten rundt hva nabolaget kan bidra med på veien mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Det betyr at der brutto nasjonalprodukt viser deg den økonomiske verdien av alt som foregår i et land, viser brutto lokalprodukt hvordan man kan sette pris på smarte verdier av en annen art: Tilhørighet, nytte og til slutt bærekraft. Der brutto nasjonalprodukt teller økonomien i det du gjorde i fjor, gir brutto lokalprodukt deg en idé om hvordan du omsetter gode verdier til handling for framtida!

Av Simon Neby. Simon er er nabo på Landås og og seniorforsker på Uni Research Rokkansenteret, der han jobber med forvaltningspolitiske problemstillinger

http://