Vi jakter på det bærekraftige drabantbylivet. Hvordan ser det ut for deg?

Bærekraftige liv ser på nabolaget som en liten verdensdel, der alle problemene, men også alle løsningene bor.

Aktuelt