Bærekraftige liv Hellen

Mellom hav og fjell ytterst i Sandviken i Bergen bygger vi eit sterkt lokalsamfunn gjennom grøne aktivitetar. Parsellhage, bruktmarked, vegetarmatklubb, vedhogst eller sykkelverksted? Har du ein ide så kan vi få det til saman. Alle er velkomne!

Aktuelt

Bilde uten tekstbeskrivelse

Dyrke i Bergen?

Ønsker du å være med i et parsellhage fellesskap i Bergen?

Publisert 21. March, 2018

Bilde uten tekstbeskrivelse

Gym på Hellen Festning

Ti vaksne kvinner trillar terning på grusen nedanfor Hellen Festning, før dei halsar av garde i ein forrykande stafett. Det er ikkje eit utdrikkingslag, sjølv om den høge stemninga kunne tyde på det. Dei er på gym i gata.

Publisert 26. January, 2016

Bilde uten tekstbeskrivelse

Dyrkar i dei gamle parsellane i Øyjorden

Det var omstridd då kommunen la ned parsellhagane ytst i Sandviken for å bygge barnehage. No dyrkar både barnehageungar og naboar igjen i nokre av dei gamle parsellane.

Publisert 26. January, 2016

Bilde uten tekstbeskrivelse

Barna i hagen

Krokete gulrøter, verdens høgaste solsikker, sukkerert-sprettert og blåbær på ei snor. Lar du barna få bestemme kva de skal dyrke i hagen så får du fort ein artig hage!

Publisert 26. January, 2016