Stort område, store visjoner - i små steg

Bærekraftige liv Fyllingsdalen og Søreide er et nærmiljøprosjekt hvor vi er opptatt av hva du og jeg kan gjøre for å skape et grønnere og mer inkluderende nærmiljø.

Bærekraftige liv Fyllingsdalen og Søreide startet i januar 2017 etter inspirasjon fra Landås. 10 personer deltok på oppstartsmøtet, 3 av disse utgjør i dag kjernegruppen. Resten av oppstartsmøtet ønsket å være del av en ressursgruppe.

Kjernegruppen består av: Cecilie Fosse (Søreide), Dorthea Jacobsen Røen (Bønes) og Ingvild Fauske Svabekk (Fyllingsdalen/Straumsgrend).

Alle som ønsker å være en del av ressursgruppen er velkommen til det. Ressursgruppen er en "bank" av ressurspersoner som kjernegruppen kan henvende seg til ved behov. Medlemmene bidrar der de selv opplever å ha ønske eller kompetanse til å delta. 

Ressursgruppen har en egen facebookgruppe, den finner du her.