Årsmøte i Bærekraftige liv Landås

Velkommen til årsmøte 2020

2. juni, 19.00 -20.30

Velkommen til årsmøte 2020


Saksliste

  1. Åpning og konstituering
Godkjenning av årsmelding for 2019 Godkjenning av regnskap i revidert stand 2019Endring i praksis i styrene for BLL og BL SAOrientering om planlagt aktivitet for 2020Valg av styre 

Alle er hjertelig velkommen!

Medlemmer i Bærekraftige liv Landås (BLL) har stemmerett

(du kan melde deg inn i BLL i møte, gratis)

På vegne av styret,

Gunn Synnøve Dahl

Oppdatert 27. mai, 2020