Kleskarusell

På ein kleskarusell skal kleda spinna og snurra frå gamal til ny eigar.

21. mai, 12.00 -15.00

På ein kleskarusell skal kleda spinna og snurra frå gamal til ny eigar.

Fram til 19. mai kan dei som ønskjer det levera klede dei ikkje treng lenger til Marny Strømland. På laurdag 21. mai sorterer vi og legg kleda klare slik at alle som vil kan forsyna seg med det dei har lyst på. Vi startar kl 12, kom tidleg for å sikra deg det du treng mest.

Oppdatert 20. mai, 2016