Sædalen Folkeverksted

I hjertet av Sædalen har Bærekraftige liv Nattland og Sædalen etablert et folkeverksted. I samarbeid med en lokal grunneier rehabiliteres en gammel låve for å bli et nytt kultur- og naturtilbud for naboer og interesserte.

Initiativet er grunnlagt med tanke på å skape et åpent verksted som alle kan bruke, store og små, unge og gamle. Ved å tilby et bredt utvalg verktøy og maskiner legges det til rette for gjennomføring av arbeidsoppgaver som ikke lar seg gjennomføre på en enkel måte uten det rette utstyret. Det tar bort noe av behovet for å eie eget verktøy og senker terskelen for vedlikehold, reparasjon og nyskapning. Verkstedet er i oppstarten hovedsakelig fokusert på bearbeiding av trevirke, sløyd og snekkerarbeid.

Det er flere prosjekter på gang i og rundt låven. Som en gammel jordbrukseiendom er det naturlig å videreutvikle denne siden av den tradisjonelle driften i samarbeid med grunneier. For sammen å kunne skape et rikt kretsløpsjordbruk. En grønnsakhage er etablert med et rikt utvalg av potetsorter, det er kompostproduksjon og lagring av karbon med biokull. En planteskole har i to år produsert trær, busker og stauder, plantene brukes fortløpende i prosjekter av bedriften Skoghagen. Hos et lite matkooperativ kan du kjøpe norsk økologisk korn, erter, rapsolje og mel.

Bærekraftige liv Nattland og Sædalen ønsker å involvere hele lokalsamfunnet i aktiviteter som øker livskvaliteten og senker forbruket. Alle har noe verdifullt å tilføre, om du vil bruke noe av din tid på å bidra til arbeidet ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinfo
Epost: nattland@barekraftigeliv.no
Bli medlem i folkeverkstedet her: Innmelding (zubarus.com)  
Facebook