Årsmøte i Bærekraftige liv Landås

Velkommen til årsmøte 2019

Tid:    Mandag 29.04.19 kl. 19.00 

Sted: Montana Vandrerhjem

 

Saksliste

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av årsmelding for 2018
  3. Godkjenning av regnskap 2018
  4. Orientering om planlagt aktivitet
  5. Godkjenne budsjett for 2019
  6. Valg av styre – en kandidater er på valg
  7. Eventuelt

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Medlemmer i Bærekraftige liv har stemmerett

(må betales senest to dager før møte for å være stemmeberettiget) 

På vegne av styret,

Gunn Synnøve Dahl

Bli medlem!