Lystgården

Velkommen til Lystgården - til historie og nåtid. Kultur og bærekraft

Tilbake i 2012 begynte en gjeng naboer på Landås å snakke om at Lystgården, Edvard Griegs sommerparadis, burde vært et offentlig sted, et hus for hele Bergen, en kulturscene og et sted der folk kunne møtes på tvers av generasjoner, kulturer og erfaringer - gjerne med matopplevelser som ramme. Vi ville ta den gamle lyststed-kulturen inn i en ny tid. Det føltes dengang som en helt urealistisk drøm. Det var mange hindre i veien.

Forsidefoto: Odd Helge Gilja

Huset og hagen er pusset opp på dugnad. Uendelig mange timer er investert av folk i nabolaget for å få Lystgården til å skinne.Huset og hagen er pusset opp på dugnad. Uendelig mange timer er investert av folk i nabolaget for å få Lystgården til å skinne.

Bærekrafige liv på Landås har opprettet stiftelsen Lystgården og vi ønsker å åpne denne perlen for Bergens befolkning - og gi huset et nytt samfunnsnyttig oppdrag. 

I Lystgården vil vi ta med oss historien i veggene og samtidig jobbe for å nå FNs bærekraftsmål ved og skape et bærekraftig mat- og kultursenter.

Huset blir en kraftmiks av intimkonserter, foredrag, kurs, minikonferanser, langbords-måltider, møter mellom mennesker og ikke minst en koblingsboks mellom fagmiljøer, det offentlige, næringslivet og grasrota. 

Lystgården har FNs bærekraftsmål som horisont. Disse 17 ulike målene handler om mer enn klima, det handler i aller høyeste grad også om å skape bærekraftige mellommenneskelige fellesskap. Om hele livet. Lystgården har FNs bærekraftsmål som horisont. Disse 17 ulike målene handler om mer enn klima, det handler i aller høyeste grad også om å skape bærekraftige mellommenneskelige fellesskap. Om hele livet.

Fra høsten starter vi opp med vårt kulturprogram som i denne fasen heter "Mennesker, mat og historier". Alt med hele Bergen som målgruppe. Vi ønsker at kulturuttrykkene skal være en samfunnsbeveger og inspirere oss til å velge gode liv for fellesskapet og jordkloden. 

Summen blir en kraftmiks av intimkonserter, foredrag, kurs, minikonferanser, langbords-måltider og ikke minst en koblingsboks mellom fagmiljøer, det offentlige, næringslivet og grasrota.

Alt dette for å skape et bedre liv her & nå - og for framtiden.

Lystgården skal inspirere og løfte fram kunnskap om mat fra jord til bord. Nå kommer snart Bybonden. Lystgården skal inspirere og løfte fram kunnskap om mat fra jord til bord. Nå kommer snart Bybonden.

Lystgården skal f eks løfte fram mat & dyrking – og vil sette ”klima på tallerkenen”. En av de tingene vi gjør nå er sammen med Bondelaget lyser ut stillingen som Bybonde  - en person som skal være med å inspirere til mer dyrking i skolehager, parsellhager, nabolag osv. Dette er et samarbeid mellom Bondelaget, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norges Vel og Fylkesmannens landbruksavdeling. I den gamle stallen jobber vi med å skaffe finansering til kurskjøkken der vi kan ha undervisning med fokus på bærekraftig mat fra jord til bord. For både barn og voksne. 

Lystgården leier eiendommen av Bergen kommune for 20 år der vi har alt ansvar for vedlikehold. En stor og ansvarstung jobb. Vår kraft ligger i alle de frivillige som sammen med råd og hjelp fra fagfolk gjør jobben med å pusse opp Lystgården slik at riktig mange kan få glede av dette historiske huset. Lystgården leier eiendommen av Bergen kommune for 20 år der vi har alt ansvar for vedlikehold. En stor og ansvarstung jobb. Vår kraft ligger i alle de frivillige som sammen med råd og hjelp fra fagfolk gjør jobben med å pusse opp Lystgården slik at riktig mange kan få glede av dette historiske huset.
Hagelaget har ansvar for å utvikle og vedlikeholde hagen. Stell og kos. Mengder med kaffe og gode samtaler. Det er plass til flere. Ta kontakt på lystgarden(alfakrøll)barekraftigeliv.noHagelaget har ansvar for å utvikle og vedlikeholde hagen. Stell og kos. Mengder med kaffe og gode samtaler. Det er plass til flere. Ta kontakt på lystgarden(alfakrøll)barekraftigeliv.no

Lystgården blir i dag driftet med begrensede midler. Vi har en folkefinansering med mange enkeltmennsker, vi har noe private fondsmidler ellers er det dugnadskraften. Vi søker derfor etter flere samarbeidspartnere enten du vil være med i fellesskapet av frivillige eller kan bidra med klingende mynt til dette samfunnsbyggende prosjektet.

Lyst til å være frivillig?Støtte oss økonomisk?Følg oss på Facebook