Bybonden

Vi søker etter en Bybonde som kan være en del av en storsatsing på urbant landbruk i Bergen. Vi ønsker å gjøre byen grønnere, bedre og gøyere.

Bybonde søkes til Lystgården og Bergen

100% prosjektlederstilling. Søknadsfrist: 20. juni 2018 

Stiftelsen Lystgården er startet av Bærekraftige liv på Landås og bygges nå opp til å bli et bærekraftig mat- og kultursenter som skal jobbe med mennesker, mat og kultur i forhold til FNs bærekraftsmål. Lystgården ønsker med en Bybonde å fremme bærekraftig dyrking i vår region. Bybonden skal bidra til å inspirere og dyktiggjøre vanlige innbyggere og institusjoner til å dyrke mer av sin egen mat enten i liten skala i byen og tettbygde strøk. Det vil bli lagt vekt på tiltak som kan engasjere ungdom til å velge bonde- og andre matfaglige yrker, og bruke urbant landbruk til å engasjere sosialt utsatte grupper og nabolag.

Bybondeprosjektet vil ha en helhetlig tilnærming med fokus fra jord til bord, bidra til omdømmebygging for landbruket og direkte og indirekte jobbe for knoppskyting i bondeyrket. Den profesjonelle Vestlandsbonden blir en viktig del av Bybondeprosjektet.

Vi søker etter en Bybonde som er brenner for dyrking av bærekraftig mat i byen og vil dele kunnskap, inspirere og fasilitere nye prosjekter i Bergen by. Du må like å jobbe med folk, og kunne skape samarbeid mellom ulike mennesker. I tillegg til å kunne dyrke må du også kunne lede prosjekter, bygge nettverk, være en igangsetter, følge opp og veilede.

Dette er en prosjektstilling med en horisont på potensielt 4 år, med oppstart 1. september eller etter avtale. Første året er et forprosjekt som har som målsetting å munne ut i et hovedprosjekt på 3 år.

Ansvar 1. år (forprosjektet) · Bybonden skal være en inspirator og innovatør for dyrking i byen, kvalitetssikre visningshager og koordinere urbane landbruksaktiviteter mellom kommune og bybefolkningen.

· Forankre Bybondeprosjektet blant støttepartnerne i landbruksnæringen og kommunal-og regional forvaltning

· Finne økonomiske samarbeidspartnere fra næringslivet, fond osv, som samtidig er forenlig med Bybondens formål

· Identifisere og bearbeide mulige prosjekter som kan realiseres i hovedprosjektet og skrive søknad om et hovedprosjekt

Ansvar i år 2–4 (hovedprosjektet) · Få flere vanlige innbyggere og institusjoner til å få erfaring med å dyrke sin egen mat.

· Styrke omdømmet til de profesjonelle bøndene på Vestlandet

· Engasjere ungdom til involvering og engasjement for mat som interesse og karrierevalg

· Gi økt oppmerksomhet til bærekraftig lokal matproduksjon og bidra til kunnskapsrike og interesserte kunder til vestlandsbonden

Organisering Bybonden er et samarbeidsprosjekt med Norges Bondelag og Bærekraftige liv/Lystgården på Landås. Bybonden vil være ansatt hos Bondelaget og ha sin arbeidsplass på Lystgården, som også er oppdragsgiver. Du skal samarbeide med en ressursgruppe og en styringsgruppe i forhold til fag, oppgaver, prioriteringer, rapportering.

Stillingen er på 100%. Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til: lystgarden@bærekraftigeliv.no I søknaden kan du gjerne dele noen tanker og drømmer om hvordan du vil løse arbeidsoppgavene.

Søknadsfrist: 20. juni 2018


Send søknadRing for spørsmål 950 61277

Ledig stilling: Bybonden i Bergen from Bærekraftigeliv on Vimeo.