Samarbeid med Bergen arkitekthøgskole

Worshop med arkitektstudentene og TagTomat

Ideen Bærekraftige liv på Landås hadde for halvannet år siden begynner å ta fysisk form. Takhage for en bedre bydel er en samarbeidsprosjekt mellom Landås menighetseldresenter (LME), Sollien barnehage, Den Internasjonale barnehagen, Kidsa barnhage i Erleveien, Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Bærekraftige liv. 

Mads Boserup Lauritsen startet med å dyrke tomater på toppen av taket til søppelskuret i sin egen bygård. Det ble til noe mye mer, og i dag driver han TagTomat.Mads Boserup Lauritsen startet med å dyrke tomater på toppen av taket til søppelskuret i sin egen bygård. Det ble til noe mye mer, og i dag driver han TagTomat.
Hva skjer når vi begynner å eksperimentere med dyrking i byen og bytter ut parkeringsplasser med langbord? TagTomat gjør spennende erfaringer på dette i Danmark. Hva skjer når vi begynner å eksperimentere med dyrking i byen og bytter ut parkeringsplasser med langbord? TagTomat gjør spennende erfaringer på dette i Danmark.

BAS og Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerte dagens workshop med Mads Boserup Lauritsen fra TagTomat. Med varmedresser, drill, kritt og gode ideer var studentene i gang med å tenke hvordan man kan designe kasser som kan være fruktbare, invitere til fellesskap, takle vann og tørke osv. Studentene fra BAS jobber med Takhagen fra flere perspektiver og innfallsvinkler. Det er inspirerende å være med å observere hvor bredt  de går inn prosjektet og løfter dette opp til mye mer enn bare en plantekasser. 

BAS bor i rustikke gamle industrilokaler. Man kjenner den indre snekkeren i seg begynner å boble over omgivelsene som oser av kreativitet og nye prosjekterBAS bor i rustikke gamle industrilokaler. Man kjenner den indre snekkeren i seg begynner å boble over omgivelsene som oser av kreativitet og nye prosjekter
Snekkerverkstedene til Bergen fengsel og ALF var spesielt invitert med på workshopen.Snekkerverkstedene til Bergen fengsel og ALF var spesielt invitert med på workshopen.
Flere bilder

Sjekk hvordan den enkel prinsippet til Mads fungerer: