Lystgården

Her vil vi dyrke bærekraft og matglede.

Hva skjer på Landås hovedgård?

Statusoppdatering pr mai 2016;  Bærekraftige liv har inngått en intensjonsavtale med Bergen kommune om å leie hovedgården. Går alt som vi ønsker, skriver vi under leiekontrakt til nyttår. Vi blir tilbudt en husleie på kr 1000 årlig i 20 år og med ansvar for alt vedlikehold. For et gammelt fredet hus betyr det store utgifter og mye ansvar. Derfor må vi  ha finansiering på plass til rehabilitering av huset innvendig og restaurering av den historiske hagen – før vi skriver under en endelig kontrakt. Det  jobbes også med å lande på et driftsøkonomisk konsept som kan bære seg i årene framover. Du kan være med ved å tegne folkeaksje her.

Altså store planer, mye gøy i vente og spennende om vi får det til.

Visjonen er å lage et bærekraftige mat- og kultursenter, der det skal dyrkes kunnskap og inspirasjon om bærekraft og matglede”

Huset har vært pakket inn i vinter for å tørke ut panelet og male med linoljemaling. Vinduene blir også nennsomt restaurert. Dette gjøres av Bergen kommune som er eier  av bygget. 

Bakgrunn

Mat er tradisjon, fellesskap, folkehelse, verdier, næring og Vestland! Mat er en del av klimautfordringen, og derfor også en del av løsningen. Bærekraftige liv vil bruke Landås hovedgårds unike eiendom til prosjekter, kurs, workshops, kulturarrangementer osv til å skape verdier på alle disse feltene og bygge det Vestlandet som kan lede an i det grønne skiftet.

Bærekraftige liv har jobbet med denne visjonen siden 2012, da vi for første gang luftet den for Bergen kommune og daværende byråd Lisbeth Iversen. Siden har vi vært hos mange byråder. Mange gode og positive folk, men byråder har hatt en tendens til å komme å gå i denne byen og der har også gjort at vårt ønske om å leie eiendommen har tatt lang tid gjennom kommunens irrganger. 

Forstudien og planer

Vi fikk sommeren 2013 bevilget kr 100 000 av byråd Gunnar Bakke til å lage en forstudie. Denne ble framlagt for han og byråd Dag Inge Ulstein mars 2014.


På dette tidspunktet var hovedgården fortsatt brukt som prestebolig. Denne avtalen sa Bjørgvin bispedømme opp sommeren 2014 og saken gikk da etterhvert over til byråd for finans. Etter at de hadde gjort seg kjent med eiendommen og saken gikk de ut til andre eventuelle interessenter som KODE/Troldhaugen, men disse var ikke var interessert i å bruke bygget. Da ble det sommeren 2015 vedtatt i byrådet at Bærekraftige liv skal få tilbud om å leie eiendommen. Avtalen Bergen kommune forela oss ga for dårlige vilkår, og ved hjelp av gratis arbeid fra PwC har vi nå kommet fram til en leieavtale med større sikkerhet og forutsagbarhet for Bærekraftige liv. Denne ble godkjent i byrådsmøte april 2016.

Innholdskonsept

Vi tenker oss Lystgården som den gammeldagse "telegrafstasjonen" -der man koblet linjer og folk med hverandre. Vi ønsker å koble grasrota sammen med fagmiljøer og det offentlige - i jakten på å Det føres nå samtaler med mange ulike parter som vi vil samarbeide med. Hvordan vi sammen være med å øke takten og skape effektfulle endringer mot det grønne skiftet. For det er Bærekraftige liv sitt mål - skape dette bærekraftige samfunnet vi gleder oss til å leve i!

Landås hovedgård var familien Griegs sommersted. Edvard Grieg vokst opp her og fru Grieg førte et utstrakt selskapelig liv her med gjester innenfor kultur og politikk. Samtalene, opplevelsene og dannelsen som oppstod her vil vi løfte fram videre. Med f.eks konseptet  "Salong".  Landås hovedgård var familien Griegs sommersted. Edvard Grieg vokst opp her og fru Grieg førte et utstrakt selskapelig liv her med gjester innenfor kultur og politikk. Samtalene, opplevelsene og dannelsen som oppstod her vil vi løfte fram videre. Med f.eks konseptet "Salong".