Berekraftige liv på Os

Berekreftige liv på Os starta opp onsdag 27. januar.

Aktuelt

Bilde uten tekstbeskrivelse

Vedhogst

Kortreist og sjølvhogga ved

Publisert 20. May, 2016

Bilde uten tekstbeskrivelse

Matkollektivet utvider

Matkollektiivet vokser og kjører nå ut mat til hele Bergen.

Publisert 25. January, 2016

Arrangementer

Bilde uten tekstbeskrivelse

Kleskarusell

På ein kleskarusell skal kleda spinna og snurra frå gamal til ny eigar.

Publisert 20. May, 2016

Bilde uten tekstbeskrivelse

Stiftingsmøte

Den 27. januar arrangerer me stiftingsmøte på Kuventræ skule, der alle interesserte er hjarteleg velkomne.

Publisert 25. January, 2016