Nabolaget ditt - en liten verdensdel

Bærekraftige liv er en bevegelse av nabolag der vi får store ting til å skje. Vi løfter hverandre ut av handlingslammelsen og inspirerer til et liv verdt å leve for deg, de andre og kloden.
Hvis de smarteste løsningene på vår tids største utfordringer, finnes like utenfor døren din... Hva da?

Ditt nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene. Vi har bare ikke funnet alle enda...

I 2008 begynte vi jakten på klimasmarte løsninger i et nabolag i Bergen. I skolekretsen Landås bor det ca 6500 mennesker, i rundt 3300 husstander. Vi er en bygd i byen. I denne "bygda" er det viktig å høre til, å kunne bidra og oppleve mening. Når vi leter etter gode, grønne samfunnsløsninger der vi bor, finner vi mer enn vi leter etter. Vi finner naboskap, bra folk, noen å dele ting med og noen å kjøre til jobben med. I tillegg får vi kortreist ved samtidig som vi rydder kulturlandskapet, trener ute og blir kjent med naboen. Vi redesigner og "skaper gull av gråstein" samtidigsomvi øker bevisstheten omkring ressursutnytting. Vi deler vinkelslipere og havkajakker, gir videre barnesykler og eier tilhengere sammen samtidig som vi reduserer det private forbruket og eksperimenterer med en lokal delingsøkonomi. Vi lærer om spiselige vekster, partering av villsau og hvordan man dyrker i kjøkkenhagen samtidig som vi tar tilbake kunnskap vi holder på å miste. 

Etterhvert har flere lokalsamfunn tatt fatt på eksperimenteringen og summen av mye smått begynner å bli noe stort. I Bergen har vi også tatt et skritt videre og jobber med å skape nye arbeidsplasser og større løsninger, ettersom nettverket vokser og nye dører åpnes opp mot storsamfunnet. Vi har etablert Matkollektivet (www.matkollektivet.no), det nasjonale senteret for bærekraftig omstilling av lokalsamfunn - NABO - startes i 2016, og større prosjekter knyttet opp mot ulike fagmiljøer innen mat, energi og transport er i støpeskjeen. Mulighetene er uendelige. 

Vi tror at handling fører til holdning, mye raskere enn holdning fører til handling. Vi er sikre på at gode ting skjer når mennesker møtes. På tvers av generasjoner, kjønn, kulturelle, etniske, sosiale og religiøse skillelinjer, kun forent av det at vi alle hører til på det samme stedet. Den samme flokken. I skjæringspunktet mellom eget engasjement, indre ønsker og privat kunnskap, og storsamfunnets paralyserende, men presserende utfordringer, finnes det er stort uprøvd handlingsrom. I lokalsamfunnet. Der eksperimenterer Bærekraftige liv i små, lokale, levende laboratorium. 

Bærekraftige liv har flere ganger arrangert Landåskonferansen gir hele nabolaget en talerstol. Foto: Lars Ove Kvalbein.Bærekraftige liv har flere ganger arrangert Landåskonferansen gir hele nabolaget en talerstol. Foto: Lars Ove Kvalbein.

På bakgrunn av arbeidet som skjer på grasrota, inviteres Bærekraftige liv stadig til å dele erfaringer i ulike fora. Både konferanser, presse, forskere, næringsliv og politikere er interessert i hvordan man kan spille på lag med det løst forente sivilsamfunnet, for å skape ny retning for storsamfunnet. Eksperimenteringen, metodene og resultatene har også gitt nettverket fast plass i Klima- og miljøministerens Klimaråd, fra 2014, og blitt tildelt en rekke priser og utmerkelser for arbeidet som skjer lokalt. 

Hvordan bli med