Matkollektivet utvider

Matkollektiivet vokser og kjører nå ut mat til hele Bergen.

Matkollektivet er startet av Bærekraftige liv fordi vi ønsker å gjøre mat fra Vestlandet tilgjengelig for forbrukerne.
Vi ønsker å være med å bygge det bærekraftige Vestlandet vi alle ønsker å bo i. Det handler om tilgang til god lokalmat, holde mattradisjoner i hevd, styrke den regionale økonomien, trygge arbeidsplasser, holde kulturlandskapet i hevd, rettferdig pris for bondens varer, dyrevelferd osv. 

Vestlandsbonden står i en lang tradisjon med å nyttiggjøre seg, og utvikle det spesifikke ressursgrunnlaget som finnes her. Vi mener at vi trenger bønder i hele Norge. Ikke bare der det landskapsmessig legger til rette for store industrijordbruk.

Matkollektivet er nettbutikk som kjører ut varer én gang i uken - hjem til deg. I hele Bergen.

Les mer om Matkollektivet
Matkollektivet ønsker å bidra til bærekraftig verdiskapning på Vestlandet. Matkollektivet ønsker å bidra til bærekraftig verdiskapning på Vestlandet.
Kontakt Matkollektivet